Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информационните и търговски услуги, предоставяни от La Rosa, включително и в уеб сайта www.larosa-bg.com.

Използвайки услугите на La Rosa в уеб сайта www.larosa-bg.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които
Ла Роса 7 ЕООД, ЕИК: 205875463, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 81, извършва организиране на тематични занятия, резервацията за които става на адрес в интернет: www.larosa-bg.com, наричан по-долу за краткост LA ROSA. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса www.larosa-bg.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от LA ROSA с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на www.larosa-bg.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от LA ROSA, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра www.larosa-bg.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните

Услугите в LA ROSA са ограничени само до посочените условия. Ла Роса 7 ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните занятия и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на La Rosa: www.larosa-bg.com


Ограничение на отговорността

С цел резервирането на места за занятия в LA ROSA Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. LA ROSA използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата резервация. Можете да се запознаете с Политиката за поверителност тук.

Промяна на цени на стоки

LA ROSA има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, LA ROSA има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена резервация/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, LA ROSA се задължава да ги възстанови.

Плащане с карта

1. Възстановяване на плащания се извършва в срок от 60 дни по картата, от която е извършено плащането.

2. Възможно е плащане през ВПОС.

3. LA ROSA не съхранява данни за инструментите за плащане, вкл. данни от кредитни и дебитни карти.


Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните условия на занятията са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Организатор на занятия, резервирани от настоящия онлайн сайт е Ла Роса 7 ЕООД, ЕИК: 205875463

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Пловдив, ул. Пере Тошев 81, телефон за клиента: 0882 355 651, email: la.rosa.paint@gmail.com.

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 11 .

5. Крайната цена на резервациите е изписана на страницата за представяне на съответната картина, върху самата нея.

6. La Rosa не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за резервация от разстояние. 

7. Условия на организиране и изпълнение, датата на която LA ROSA се задължава да проведе занятието.
Условията на организиране и изпълнение на резервациите са описани в раздел „Условия на изпълнение”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора


Потребителят има право да се откаже от резервацията без да посочва причина най-късно в срок до 48 (четиридесет и осем) часа преди съответното събитие. При отказ до 48 часа преди датата на събитието, потребителят има право да запази час за следващо събитие. При отказ или неприсъствие на събитие, заплатената от потребителя сума, не се възстановява.

При повторен отказ от участие или неприсъствие на събитието, за което е направена и платена резервацията, потребителят губи правото да се възползва повече от заплатената такса участие.

В случай на отменено от La Rosa събитие поради непредвидени обстоятелства или недостатъчен брой гости, участникът не губи заплатената такса, а получава ваучер с индивидуален номер, който важи 3 месеца от деня на отказаното събитие и има възможност да си избере друго събитие като се възползва от заплатената такса.

La Rosa не носи отговорност за изгубен или с изтекъл срок ваучер.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми La Rosa на посочения в Уеб сайта телефон за решението си да се откаже от поръчката, като индивидуализира услугите, от които се отказва, чрез предоставяне на всички данни за събитието, включително, но не само стойност на услугата, данни на лицето, направило заявката и данни за датата на събитието. Други начини за уведомяване относно правото на отказ не са приети, освен в случаите, когато това е изрично поискано от Потребителя и е получено съгласие от страна на La Rosa.

LA ROSA си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата : www.larosa-bg.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.